måndag, januari 12, 2009

Vad är det som gör att man gillar ett album?

Jag älskade Säkert!. Deras album från 2007 var kanon. När så Annika Norlin släppte en ny platta under namnet Hello saferide, så var förväntningarna stora, men ack.
Det är visserligen mycket som är sig likt men låtarna är helt enkelt inte lika bra. Eller vad är det egentligen som gör att man älskar en platta med en artist men inte alls berörs av nästa, trots att den musikaliska inriktningen i stort sätt är den samma?
Man kan också formulera frågan så här: vad är det som avgör hur mycket man gillar en platta?
Jo, jag har funderat och tror att det är följande faktorer som styr, i nämnd ordning:

1. Vilket humör man är på när man lyssnar in plattan
2. Hur många gånger man lyssnat
3. Kvalitén på musiken
4. Vad man har för förväntningar, kan inverka både positivt och negativt
5. Hur inlyssnad man är på just den musikstilen

Av denna lista kan man dra slutsatsen att jag var på strålande humör när jag lyssnade in Säkert!
men helt ur form när jag hörde "More Modern Short Stories from Hello Saferide"
...men , nä, så enkelt är det inte.

Jag vet nog inte riktigt vad det är som gör att man gillar ett album. En sak är i varje fall helt säker; musikens rent objektiva kvalitéer har mindre betydelse än vad som ofta hävdas

Inga kommentarer: